หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

Ex-Agri Coop 1 "นักบริหารสหกรณ์การเกษตร" รุ่นที่ 1

 Ex-Agri Coop 1 "นักบริหารสหกรณ์การเกษตร" รุ่นที่ 1
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) ขอขอบคุณ รศ.ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ คณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และทีมงานอาจารย์ทุกๆท่าน ที่ให้การสนับสนุน โครงการ "ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดต้นแบบ" จังหวัดเชียงใหม่ ในการดำเนินกิจกรรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ และ ดำเนินการออกแบบหลักสูตร Ex-Agri Coop #1 "นักบริหารสหกรณ์การเกษตร" รุ่นที่ 1 (EAC.1) ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชสท. และ ชสก.เชียงใหม่ จะเปิดสอนให้กับประธานฯ,กรรมการฯ ผู้จัดการ และพนักงานของสหกรณ์การเกษตรใน 8 จังหวัดเหนือ คาดว่ารุ่นที่ 1 จะเปิดสอนได้ในเดือนกันยายนนี้

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view