หน้าแรกเกี่ยวกับองค์กรณ์คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายจัดการข่่าวสารติดต่อเราสหกรณ์สมาชิก

โรงสีข้าวพลังงานไอน้ำ ชสก.อุตรดิตถ์

โรงสีข้าวพลังงานไอน้ำ ชสก.อุตรดิตถ์

โรงสีข้าวพลังไอน้ำ”.... ของชุมนุมสหกรณ์การเกษตรอุตรดิตถ์ จำกัด

“โรงสีข้าวพลังไอน้ำ”.... 16 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00 น. ทีมงาน ชสท. เดินทางไปเยี่ยมชมกิจการของ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรอุตรดิตถ์ จำกัด (ชสก.อุตรดิตถ์) ซึ่งเปิดดำเนินการมาเป็นเวลาถึง 62 ปีแล้ว เป็นชุมนุมสหกรณ์การเกษตรระดับจังหวัดรุ่นแรกๆที่จดทะเบียนจัดตั้งตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ปีเดียวกับ ชสก.เชียงใหม่) ...ที่น่าสนใจคือมีโรงสีข้าวที่ใช้ไอน้ำเป็นพลังงานขับเคลื่อน ใช้แกลบที่ได้จากการสีข้าวเป็นเชื้อเพลิง (ปัจจุบันน่าจะมีอยู่เพียงแห่งเดียวครับ) ลดต้นทุนได้อย่างดีเป็นปกติทุกวัน ผลิตข้าวสารโดยมีตราสินค้าของตนเอง ดำเนินกิจการครบวงจร มีสหกรณ์ในจังหวัดมาเป็นสมาชิกจำนวนมาก นับว่าเป็นชุมนุมสหกรณ์การเกษตรระดับจังหวัดที่ประสบความสำเร็จระดับแนวหน้าของประเทศ ขอขอบคุณ ประธานกรรมการฯ ชสก.อุตรดิตถ์, คุณบัญชา อรุณเขต ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์, คุณสมพงษ์ จันทร์ศิริ ผู้จัดการ ชสก.อุตรดิตถ์ พร้อมทั้งพนักงาน และกรรมการ และ สมาชิก ทีมงาน ทุกท่านที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ครับ

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view