หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

ตึกสีเขียว ชสท

ตึกสีเขียว ชสท
"ตึกเขียว ชสท."
"ตึกเขียว ชสท."....เริ่มทาสีจริงแลัววันนี้ 17 กรกฏาคม 2556 ชั้นล่างคือ "ศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทย" ด้านขวาคือ ศูนย์จำหน่ายสินค้าของสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่โครงการหลวง พร้อมให้บริการแก่สมาชิกผู้บริโภคทุกท่าน เร็วๆนี้ รับประกันคุณภาพ และราคา โดย ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.)

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view