หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

เยี่ยมสหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด

เยี่ยมสหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด
เยี่ยมสหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด 

16 กรกฎาคม 2556...ทีมงาน ชสท.เดินทางไปเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด จ.อุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นสหกรณ์การเกษตรที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง มีการดำเนินงานครบวงจร สร้างประโยชน์ให้กับสมาชิกฯ ในหลายด้าน ... ในการนี้ได้บันทึกเทปโทรทัศน์รายการ "ท่องโลกเกษตรกับ ชสท." เพื่อนำไปเผยแพร่ให้ความรู้ในด้านต่างๆ แก่ชาวสหกรณ์และประชาชนทั่วไป โดยจะแพร่ภาพทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่อง "ฟาร์มแชนแนล" ทุกวันอาทิตย์ เวลา 07.00 น. ขอขอบคุณ คุณจวน แก้วกุลศรี ประธานกรรมการฯ คุณรังสรรค์ ดีณรงค์ ผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการฯ และทีมงาน สกก.เมืองลับแล ทุกท่านที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในทุกๆเรื่องค่ะ

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view