หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

เครือข่ายศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์

เครือข่ายศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์

การประชุม "เครือข่ายศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์"

1 สิงหาคม 2556... นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการฯ ชสท. และ นายไกรสิทธิ์ โรจเกษตรชัย รักษาการผู้จัดการใหญ่ ชสท.นำเสนอโครงการ "ศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทย" ในการประชุม "เครือข่ายศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์" ที่ห้องประชุมโรงแรมเอบิน่า กรุงเทพฯ จัดโดย กรมส่งเสริมสหกรณ์

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view