หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

เยี่ยมคลังสินค้า "ปุ๋ยตราพระอาทิตย์"

เยี่ยมคลังสินค้า "ปุ๋ยตราพระอาทิตย์"
เยี่ยมคลังสินค้า "ปุ๋ยตราพระอาทิตย์"

8 ส.ค.56 เยี่ยม ท่าเรือ - คลังสินค้า .. "ปุ๋ยตราพระอาทิตย์"...ที่ จ.อยุธยา..รับประกันคุณภาพ และ ราคา โดย ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.)

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view