หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

แถลงข่าวศูนย์แสดงและกระจายสินค้าเกษตรไทย

แถลงข่าวศูนย์แสดงและกระจายสินค้าเกษตรไทย
แถลงข่าวศูนย์แสดงและกระจายสินค้าเกษตรไทย 

13 สิงหาคม 2556 กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดการประชุมและแถลงข่าว เรื่องแนวทางการใชัประโยชน์ในศูนย์แสดงและกระจายสินค้าเกษตรไทย ทีเมืองเหวยฟาง สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่โรงแรมเอสดี อเวนิว ปิ่นเกล้า โดยมีเคริอข่ายศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ และสื่อมวลชน เข้าร่วมงานจำนวนมาก

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view