หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

แสดงความยินดีกับคุณรัตนา เหตุคุณ

แสดงความยินดีกับคุณรัตนา เหตุคุณ

นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการฯ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) พร้อมผู้บริหาร ชสท. เดินทางไปแสดงความยินดีกับคุณรัตนา เหตุคุณ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร ในโอกาสที่ได้มารับตำแหน่งใหม่ และได้มอบเหรียญที่ระลึก 60 ปี ชสท.เมื่อวันที่ 13 ส.ค.56

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view