หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

สกก. หัวหินจัดประชุมสัญจร

สกก. หัวหินจัดประชุมสัญจร
สกก. หัวหินจัดประชุมสัญจร

14 สิงหาคม 2556 ...นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการฯ สหกรณ์การเกษตรหัวหิน จำกัด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำเดือนสิงหาคม 2556 ครั้งนี้จัดประชุมสัญจร ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ผู้ใหญ่ชิงชัย ขุนสงคราม กรรมการฯ สกก.หัวหิน) มีคณะกรรมการ,ฝ่ายจัดการ และผู้แทนสหกรณ์จังหวัดฯ เข้าร่วมการประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง วาระการประชุมที่สำคัญคือ 1.ได้รับหนังสือจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แจ้งผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ของสหกรณ์การเกษตรหัวหิน จำกัด ได้ผลคะแนน 100 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 2.ผลการจัดระดับธรรมาภิบาลสหกรณ์ ได้ผลคะแนน 99.17 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 3. กำไรสุทธิในปีนี้คือ 6.5 ล้านบาท...ขอขอบคุณ คณะกรรมการฯ,ผู้จัดการขนิษฐา บุตรหงส์ พนักงาน,ประธานกลุ่ม และสมาชิกทุกท่าน ในการทุ่มเททำงานร่วมกันตลอดปี 

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view