หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

ประชุมเครือข่ายธุรกรรมสหกรณ์ กทมฯ พื้นที่ 2

ประชุมเครือข่ายธุรกรรมสหกรณ์ กทมฯ พื้นที่ 2
ประชุมเครือข่ายธุรกรรมสหกรณ์ กทมฯ พื้นที่ 2

18 สิงหาคม 2556 นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการเครือข่ายธุรกรรมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 จัดการประชุมสัญจร ประจำเดือนสิงหาคม 2556 ณ สหกรณ์เคหะสถานชุมชนคลองเตย โดยมีคณะกรรมการฯ และคุณอรุณี จันทนา ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 กับทีมงานร่วมการประชุม พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมกิจการของสหกรณ์ฯ ขอขอบคุณจ้าภาพที่อำนวยความสะดวกสถานที่และอาหารกลางวัน เดือนหน้าพบกันใหม่ครับ

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view