หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรวมน้ำใจ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรวมน้ำใจ
19 สิงหาคม 2556 ทีมงานชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) ร่วมกับผู้แทนสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 และคณะกรรมการเครือข่ายธุรกรรมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 เยี่ยมชมกิจการของ “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรวมน้ำใจ” บริเวณแฟลตคลองเตย พร้อมทั้งได้มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมเพื่อนำน้องๆไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์เขาดินในเดือนกันยายนนี้

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view