หน้าแรก เกี่ยวกับองค์กรณ์ คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดการ ข่่าวสาร ติดต่อเรา สหกรณ์สมาชิก ราคาปุ๋ยสูตรตราพระอาทิตย์

ประชุมคณะกรรมการฯ พร้อมอวยพรวันเกิด

 ประชุมคณะกรรมการฯ พร้อมอวยพรวันเกิด
26 สิงหาคม 2556... เวลา 10.00 น. ประชุมคณะกรรมการฯ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) พร้อมทั้งร่วมอวยพรวันเกิดให้กับคุณประมวล ศรีมะฆะ กรรมการฯ และคุณเฉียบชัย คงพุท ผู้ตรวจสอบกิจการฯ เสร็จการประชุมในเวลา 13.00 น.

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view