หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

ดร.กนก คติการ เปิดโครงการฝึกอบรมพร้อมบรรยายพิเศษ "การพัฒนาบุคลากร ฯ รุ่นที่ 25/2556" ที่สระบุรี

ดร.กนก คติการ เปิดโครงการฝึกอบรมพร้อมบรรยายพิเศษ "การพัฒนาบุคลากร ฯ รุ่นที่ 25/2556" ที่สระบุรี
ดร.กนก คติการ เปิดโครงการฝึกอบรมพร้อมบรรยายพิเศษ
"การพัฒนาบุคลากร ฯ รุ่นที่ 25/2556" ที่สระบุรี
27 สิงหาคม 2556...ดร.กนก คติการ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาสหกรณ์สู่ความสำเร็จ". จัดโดยชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) รุ่น 25/2556  ระหว่างวันที่ 27 - 28 สิงหาคม 2556 ณ  โรงแรมศุภาลัย  ป่าสัก  รีสอร์ท  แอนด์  สปา  จังหวัดสระบุรี

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view