หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

วาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์

วาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์

9 กันยายน 2556 เวลา 09.00 น....การประชุมเรื่องวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ จัดโดยสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 โดยมีคุณบริสุทธิ เปรมประพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ กล่าวรายงานโดยนายสันทาน สีสา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 มีผู้นำสหกรณ์ในเขตพื้นที่ กทมฯ เข้าร่วมการประชุมจำนวนมาก ณ ห้องประชุมของชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย (ชสค.)

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view