หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

โครงการอบรมแก่ เครือข่าย สกก.ในอำเภอเชียงดาว

โครงการอบรมแก่ เครือข่าย สกก.ในอำเภอเชียงดาว

2 ตุลาคม 2556  ชสท.ร่วมกับ ชสก.เชียงใหม่ จัดโครงการฝึกอบรมให้กับพี่น้องเครือข่ายสหกรณ์การเกษตรในอำเภอเชียงดาว จำนวน 4 สหกรณ์ คือ 1.สกก.เชียงดาว 2.สกก.เวียงแหง 3.สหกรณ์ผู้ปลูกกระเทียมเชียงดาว 4.สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินเชียงดาว ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเชียงดาว ตามโครงการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดต้นแบบ

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view