หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

พัฒนาบุคลากร รุ่นที่26 ณ จ.ชุมพร

พัฒนาบุคลากร รุ่นที่26 ณ จ.ชุมพร

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาสหกรณ์สู่ความสำเร็จ รุ่น 26

เมื่อ 16-17 ต.ค.2556...ชสท.จัดอบรม หลักสูตร การพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาสหกรณ์สู่ความสำเร็จ รุ่นที่ 26/2556 ณ โรงแรมชุมพรแกรด์ พาเลช จ.ชุมพร ได้รับเกียรติจากท่านกนก คติการ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ 

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view