หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

เยี่ยมสหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร

เยี่ยมสหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร

17 ตุลาคม 2556... ทีมงาน ชสท.เดินทางไปเยี่ยมสหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร ได้เห็นการพัฒนาก้าวหน้าเป็นอย่างมาก ผู้บริหารเข้มแข็ง สมาชิกมีส่วนร่วม และได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ขอขอบคุณ พี่นัด ดวงใส ประธานกรรมการฯ,คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการทุกท่านที่ให้การต้อนรับพร้อมทั้งกาแฟชุมพรรสกลมกล่อม

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view