หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

รายการข้าวสารพร้อมราคา ศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทย

มารู้จัก ศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทย และกระจายสินค้าสหกรณ์

   ตามที่กรมสงเสริมสหกรณ์ ได้จัดทำโครงการศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ เพื่อสนับสนุนให้สหกรณ์เป็นศูนย์กระจายสินค้า และมอบหมายให้ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด หรือ ชสท. ทำหน้าที่เป็นศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์

     ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด ซึ่งเป็นศูนย์กลางความร่วมมือ ของสหกรณ์การเกษตร ในการหาปัจจัยการผลิต การตลาด ตามอุดมการณ์สหกรณ์ เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางเศรษฐกิจ และสังคม เพื่อพัฒนาระบบเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและการตลาดให้กับสินค้าสหกรณ์ และเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าสหกรณ์ให้กระจายไปตามแหล่งต่างๆช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าสหกรณ์ได้อย่างสะดวก มีคุณภาพ ราคายุติธรรม ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาระบบการผลิต และการพัฒนาสินค้าของสหกรณ์อย่างยั่งยืน ชุมนุมสหกรณ์ จึงได้ดำเนินการปรับปรุงอาคารสำนักงานใหญ่ เพื่อสร้างเป็น ศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทยและ ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์

รายการสินค้าข้าวสาร พร้อมราคา

รายการข้าวสารพร้อมราคา .pdf


สินค้าที่จัดจำหน่าย ภายในศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์
  

ตุง                เสื้อพื้นเมือง และ ผ้าพันคอทอมือ                    ผ้าเช็ดหน้ากิ๊ฟท์เซ็ต
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรเชียงใหม่ จำกัด

ใบชาไทย - สหกรณ์การเกษตรป่าแป๋ จำกัด   หมอนใบชา - สหกรณ์การเกษตรป่าแป๋ จำกัด 
  
ยาสระผม ครีมนาวดผม ครีมอาบน้ำ สมุนไพร -  กลุ่มสมุนไพรบ้านแม่จ้องใต้ จ.เชียงใหม่
พืชผักเมืองหนาว ปลอกสารพิษ -  สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงดอยอินทนนท์ จำกัด จ.เชียงใหม่

 

ชาสมุนไพรเจียวกู่หลาน / กาแฟดอยสะเก็ดคอฟฟี่กรีน / น้ำผึ้งในไร่กาแฟ
สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด จ.เชียงใหม่
ไวส์ สครอเบอรี่ - สกก.สะเมิง  น้ำดื่มตราสหกรณ์ - สกก.ดอนตูม จ.นครปฐม
น้ำตาลทราย - สกก.ประสานกสิกิจ จ.สมุทรสงคราม น้ำตาลทราย - สกก.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
   
ทุเรียนทอดกรอบ           มังคุดกวน   ขนุนทอดกรอบ      สาเกกรอบ              สละลอยแก้ว
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน แปรรูปผลผลิต ต.ซากโดน อ.แกลง จ.ระยอง
กาแฟชุมพร - สหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟ จำกัด

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view