หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

ดูย้อนหลัง รายการ "ท่องโลกเกษตร กับ ชสท."

ข่าว ข้าวแกงสหกรณ์

ในรายการ คุยข่าวค่ำ (ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.)

ตอน ไก่ชนของคนบ้านเขว้า

ตอน 

ข้าวเพื่อสุขภาพหาไม่ยากมาที่ ชสท.

ตอน น้ำกับสหกรณ์การเกษตรดอนตูม จำกัด

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view