หน้าแรก เกี่ยวกับองค์กรณ์ คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดการ ข่่าวสาร ติดต่อเรา สหกรณ์สมาชิก ราคาปุ๋ยสูตรตราพระอาทิตย์

ชสท.ขอแสดงความยินดีกับครอบครัวออสุวรรณ

ชสท.ขอแสดงความยินดีกับครอบครัวออสุวรรณ
ชสท. ขอแสดงความยินดีกับ ครอบครัวออสุวรรณ บัณฑิตป้ายแดงบุตรสาวของท่านประธานศิริชัย  ออสุวรรณ ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เศรษฐศาสตรบัณฑิต  (เกียรตินิยม อันดับ 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view