หน้าแรก เกี่ยวกับองค์กรณ์ คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดการ ข่่าวสาร ติดต่อเรา สหกรณ์สมาชิก ราคาปุ๋ยสูตรตราพระอาทิตย์

ชสท.เยี่ยมสหกรณ์การเกษตรปากเกร็ดและชุมนุมสหกรณ์นนทบุรี

ชสท.เยี่ยมสหกรณ์การเกษตรปากเกร็ดและชุมนุมสหกรณ์นนทบุรี

17 กันยายน 2557 นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการฯ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.),นายจีรพัฒน์ งามสง่า รองผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนาสหกรณ์,นางกรณ์ภัสสร ราชวงศ์ หัวหน้าสำนักพัฒนาสหกรณ์ นายประพจน์ ภู่ทองคำ ที่ปรึกษาโครงการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดต้นแบบ พร้อมทีมงานท่องโลกเกษตรฯ เดินทางมาเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรปากเกร็ด จำกัด และชุมนุมสหกรณ์นนทบุรี จำกัด ตามโครงการ “ชสท.เยี่ยมสหกรณ์สมาชิก” และได้ร่วมหารือเรื่องการส่งเสริมอาชีพและทำธุรกิจของสหกรณ์, เรื่องศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ และเรื่องส่งเสริมการเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ระหว่างจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ ขอขอบคุณ คุณเทียม เพชรจั่น ที่ปรึกษาชุมนุมสหกรณ์นนทบุรี จำกัด,พ.ท.จำลอง เทียมหงษ์ ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรปากเกร็ด จำกัด,คุณชุติกาญจน์ สว่างไสว ผู้จัดการชุมนุมสหกรณ์นนทบุรี จำกัด และคุณยุพิน รุ่งนิ่มผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรปากเกร็ด จำกัด ที่ให้การต้อนรับในวันนี้ครับ

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view