หน้าแรก เกี่ยวกับองค์กรณ์ คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดการ ข่่าวสาร ติดต่อเรา สหกรณ์สมาชิก ราคาปุ๋ยสูตรตราพระอาทิตย์

กัมพูชาเจรจาซื้อปุ๋ยพระอาทิตย์ ชสท.

กัมพูชาเจรจาซื้อปุ๋ยพระอาทิตย์ ชสท.

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557  ผู้บริหารชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจำกัด (ชสท.) ประชุมร่วมกับผู้บริหารการตลาดปุ๋ยจากประเทศกัมพูชา เรื่องการส่งออกปุ๋ยตราพระอาทิตย์ของ ชสท. ไปจำหน่ายที่ประเทศกัมพูชา ในการนี้นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการ ชสท. และนายโชคดี ออสุวรรณ ผู้จัดการใหญ่ ได้เปิดบ้านต้อนรับ นายRos Tong พร้อมคณะจากประเทศกัมพูชา ร่วมเจรจาการค้า พร้อมทั้งเปิดให้เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตปุ๋ยของ ชสท. ที่จังหวัดกาญจนบุรี โดยทางคณะกัมพูชาได้นำตัวอย่างปุ๋ยกลับไปวิเคราะห์เพื่อขออนุญาตนำเข้าต่อไป  จากการพูดคุยในขั้นต้นคาดว่าหลังจากนี้จะมีการสานต่อด้านธุรกิจเกิดขึ้นและสร้างพันธมิตรทางการค้าขยายช่องทางการตลาดสู่ระดับภูมิภาคต่อไป นับว่าเป็นข่าวดีของขบวนการสหกรณ์ไทย 

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view