หน้าแรก เกี่ยวกับองค์กรณ์ คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดการ ข่่าวสาร ติดต่อเรา สหกรณ์สมาชิก ราคาปุ๋ยสูตรตราพระอาทิตย์

ชสท.จัดอบรมพนักงานประจำปี 2557

ชสท.จัดอบรมพนักงานประจำปี 2557
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการ ชสท. เปิดการฝึกอบรมพนักงาน ชสท. ประจำปี 2557 พร้อมด้วย นายโชคดี ออสุวรรณ ผู้จัดการใหญ่ และนายจีรพัฒน์ งามสง่า รองผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาสหกรณ์ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ธนายุทธ สิรินุตานนท์ ผู้อำนวยการ สถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง (Entraining Institute) มาเป็นวิทยากรบรรยาย ในหลักสูตร "คุณเป็นได้...ดีกว่าที่คิด... you Are Better" เพื่อการพัฒนาศักยภาพการทำงาน ... ส่งเสริมและเปิดมุมมองใหม่ๆ ให้กับพนักงานได้เรียนรู้แล้วนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้   ซึ่งกิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุก ๆ ปี

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view