หน้าแรก เกี่ยวกับองค์กรณ์ คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดการ ข่่าวสาร ติดต่อเรา สหกรณ์สมาชิก ราคาปุ๋ยสูตรตราพระอาทิตย์

ชสท. แสดงความยินดี อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

ชสท. แสดงความยินดี อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) นำโดย นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการ และนายเรวัต เปี่ยมระลึก รองประธานกรรมการ พร้อมคณะผู้บริหาร ชสท. เข้ามอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายโอภาส กลั่นบุศย์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในการนี้คณะผู้บริหาร ชสท. ได้รับทราบนโยบายของท่านอธิบดี ในด้านความร่วมมือระหว่าง กรมส่งเสริมสหกรณ์ กับ หน่วยงานสหกรณ์ ซึ่งจะร่วมกันทำงานในโอกาสต่อไป ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2557

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view