หน้าแรก เกี่ยวกับองค์กรณ์ คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดการ ข่่าวสาร ติดต่อเรา สหกรณ์สมาชิก ราคาปุ๋ยสูตรตราพระอาทิตย์

กรมส่งเสริมสหกรณ์ สถาปนาครบรอบ 42 ปี

กรมส่งเสริมสหกรณ์ สถาปนาครบรอบ 42 ปี

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 คณะผู้บริหารชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) ร่วมแสดงความยินดีในงานครบรอบ 42 ปี กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยมี ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับ โดยมีอดีตผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ข้าราชการ และผู้แทนสหกรณ์ทุกประเภท มาร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียง

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view