หน้าแรก เกี่ยวกับองค์กรณ์ คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดการ ข่่าวสาร ติดต่อเรา สหกรณ์สมาชิก ราคาปุ๋ยสูตรตราพระอาทิตย์

ปธ.ศิริชัย เป็นวิทยากรบรรยาย งานสัมมนา "โครงการยกระดับความคิดฯ"

ปธ.ศิริชัย เป็นวิทยากรบรรยาย งานสัมมนา "โครงการยกระดับความคิดฯ"
3 ตุลาคม 2557 เวลา 10.00 น. ...นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชสท. ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ  "เทคนิคการลดต้นทุน และ การแปรรูปผลผลิตทางเกษตร"  ในงานสัมมนา "โครงการยกระดับความคิดติดอาวุธทางปัญญาเพื่อพัฒนาเกษตรไทยสู่อาเซียน"  จัดโดย สภาเกษตรกรจังหวัดอุทัยธานี มีนายอัฒฑ์พบ เจ้าเจ็ด ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอุทัยธานี พร้อมทีมงานให้การต้อนรับ ที่หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ เขต. 2 อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view