หน้าแรก เกี่ยวกับองค์กรณ์ คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดการ ข่่าวสาร ติดต่อเรา สหกรณ์สมาชิก ราคาปุ๋ยสูตรตราพระอาทิตย์

ปธ.ศิริชัย ประชุมคณะกรรมการ ฯ สกก.หัวหิน ประจำเดือน ต.ค.57

ปธ.ศิริชัย ประชุมคณะกรรมการ ฯ สกก.หัวหิน ประจำเดือน ต.ค.57
10 ตุลาคม 2557 เวลา 10.00 น. ...สหกรณ์เกษตรหัวหิน จำกัด จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ประจำเดือน ตุลาคม 2557 โดยมี นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรหัวหิน จำกัด เป็นประธานการประชุม มีคณะกรรมการฯ,ผู้ตรวจสอบกิจการ,ผู้จัดการ,พนักงาน และผู้แทนสหกรณ์จังหวัดมาร่วมการประชุม เสร็จแล้วจึงร่วมรับประทานอาหารกันที่ภัตราคารไฮ้เปียง

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view