หน้าแรก เกี่ยวกับองค์กรณ์ คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดการ ข่่าวสาร ติดต่อเรา สหกรณ์สมาชิก ราคาปุ๋ยสูตรตราพระอาทิตย์

ปธ.ศิริชัย ประชุมคณะกรรมการ ฯชสก.ประจวบคีรีขันธ์ จำกัด ประจำเดือน ต.ค. 57

ปธ.ศิริชัย ประชุมคณะกรรมการ ฯชสก.ประจวบคีรีขันธ์ จำกัด  ประจำเดือน ต.ค. 57

            10 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00 น....นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรประจวบคีรีขันธ์ จำกัด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ ฯ ประจำเดือนตุลาคม 2557 ของชุมนุมสหกรณ์การเกษตรประจวบคีรีขันธ์ จำกัด โดยมีคณะกรรมการฯ,ผู้ตรวจสอบกิจการ,ผู้จัดการ และผู้แทนสหกรณ์จังหวัด มาร่วมการประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view