หน้าแรก เกี่ยวกับองค์กรณ์ คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดการ ข่่าวสาร ติดต่อเรา สหกรณ์สมาชิก ราคาปุ๋ยสูตรตราพระอาทิตย์

ประชุมเครือข่ายธุรกรรมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2

ประชุมเครือข่ายธุรกรรมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2557 นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชสท. ได้เป็นประธานในที่ประชุมเครือข่ายธุรกรรมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ณ ชั้น 4 อาคารสำนักงานชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด โดยมีอาจารย์วินัย พันธุรักษ์ และคุณประพจน์  ภู่ทองคำ ที่ปรึกษาเครือข่ายฯ มาร่วมกิจกรรมด้วย เสร็จแล้วจึงรับประทานอาหารร่วมกัน 

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view