หน้าแรก เกี่ยวกับองค์กรณ์ คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดการ ข่่าวสาร ติดต่อเรา สหกรณ์สมาชิก ราคาปุ๋ยสูตรตราพระอาทิตย์

ย่างเข้าปีที่ 49 ของ ธกส.

ย่างเข้าปีที่ 49 ของ ธกส.

          เมื่อวันพุธที่ 29 ตุลาคม 2557 นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชสท.ได้รับเชิญจาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร บรรยายในหัวข้อ "การจัดการตลาดสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์สหกรณ์ในยุค AEC" ในโครงการสัมมนา "กลยุทธการสร้างความร่วมมือด้านการตลาดสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์สหกรณ์" ณ ห้องประชุมจำเนียรสาร ดำเนินรายการโดยนายกังวาล เนียมสุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อสถาบัน และนายวิรัช รมณีย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อสถาบัน โดยมีนายประเดิมชัย จันทร์เสนะ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ฯเป็นประธานเปิดงาน พร้อมทั้งร่วมพิธีเปิดตลาดนัดสุขใจ กับการฉลองการย่างเข้าปีที่ 49 ของ ธกส. ณ อาคารทาวเวอร์ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ บางเขน

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view