หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   คณะฝ่ายบริหารจัดการ   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

ชสท. ต้อนรับ ผู้นำสหกรณ์เยอรมัน ฟิลิปปินส์ กัมพูชา ลาวและเวียดนาม

ชสท. ต้อนรับ ผู้นำสหกรณ์เยอรมัน ฟิลิปปินส์ กัมพูชา ลาวและเวียดนาม
3 ธันวาคม 2557 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) นำโดย นายเรวัต เปี่ยมระลึก รองประธานกรรมการ, นายโชคดี ออสุวรรณ ผู้จัดการใหญ่ และนายจีรพัฒน์ งามสง่า รองผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาสหกรณ์ ให้การต้อนรับ และร่วมพูดคุยกับ ผู้นำสหกรณ์จากประเทศเยอรมัน ฟิลิปปินส์ กัมพูชา ลาว และเวียดนาม จำนวนกว่า 20 คน ที่มาศึกษาดูงาน ณ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด ได้พาเยี่ยมชมศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทย และศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ การศึกษาดูงานครั้งนี้สืบเนื่องจากการจัดประชุมนานาชาติ เรื่อง "Strengthening of cooperative networks beyond AEC" ที่สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาพันธ์สหกรณ์ไรไฟเซนแห่งประเทศเยอรมันนี (DGRV) ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1- 3 ธันวาคม 2557 

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view