หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

ผู้นำสหกรณ์ยุคใหม่ฯ รุ่นที่ 2/2557 ณ จังหวัดพิษณุโลก

 ผู้นำสหกรณ์ยุคใหม่ฯ รุ่นที่ 2/2557 ณ จังหวัดพิษณุโลก

 “ผู้นำสหกรณ์ยุคใหม่ พัฒนาก้าวไกลอย่างยั่งยืน” รุ่นที่ 2/2557 ณ จังหวัดพิษณุโลก

จากรุ่นที่ 1 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ประธานศิริชัย ออสุวรรณ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษา และทีมงาน ชสท. ได้เดินหน้าจัดโครงการ “ผู้นำสหกรณ์ยุคใหม่ พัฒนาก้าวไกลอย่างยั่งยืน” รุ่นที่ 2/2557 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมอมรินทร์ ลากูน จังหวัดพิษณุโลก โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ ร.ต.ทรงศักดิ์ ภูมิฐานนท์ สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้กล่าวเปิดการฝึกอบรม และบรรยายพิเศษ โดยมี นายแว่น ฤทธิรอน ประธานกรรมการดำเนินการ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรพิษณุโลก จำกัด เป็นผู้กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมโครงการจากสหกรณ์การเกษตรและผู้ร่วมสังเกตการณ์ในเขต 4  จำนวนกว่า 250 คน จากจังหวัดกำแพงเพชร, ตาก, นครสวรรค์, พิจิตร, พิษณุโลก  และสุโขทัย พร้อมรับฟังเนื้อหาการฝึกอบรมที่เข้มข้นจากวิทยากรผู้มากประสบการณ์ เช่นเคย

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view