หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

ต้อนรับ สภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร

ต้อนรับ สภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 นายปิยวิทย์ โกฏิเพชร ผู้ตรวจสอบกิจการ ชสท. และประธานสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร ได้บรรยายสรุปและนำทีมพนักงาน ชสท. ให้การต้อนรับสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 30 คน ที่ได้มาศึกษาดูงาน ณ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด โดยได้พาเยี่ยมชมศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทย และศูนย์กระจายสินค้า ในโอกาสนี้นายปิยวิทย์ฯ ได้กล่าวว่า “ในฐานะที่เป็นทั้งที่ ผู้ตรวจสอบกิจการ ชสท. และประธานสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร จะทำหน้าที่เป็นผู้คอยเชื่อมโยงระหว่างทั้งสองหน่วยงาน ทำหน้าของตนให้เกิดประโยชน์แก่พี่น้องเกษตรกร และมวลสมาชิกอย่างเต็มความสามารถ”

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view