หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

ชสท. ร่วมมือร่วมใจเพื่อสาธารณะประโยชน์

ชสท. ร่วมมือร่วมใจเพื่อสาธารณะประโยชน์

กิจกรรมทัศนศึกษาและสาธารณะประโยชน์ประจำปีของ ชสท. ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้ นำโดย นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษา ผู้บริหาร และพนักงาน ชสท. จัดกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า เทศบาลเมืองหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมี พิธีมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน ทาสีรั้วโรงเรียน ร่วมกันปลูกต้นไม้  ในโอกาสนี้ นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน ได้มอบหมายให้ นายสมหมาย สุกใส ผู้อำนวยการกองการศึกษา พร้อมด้วย นายชีพ สุกสี, นายสุดยอด เอี่ยมสำอางค์ สมาชิกสภาเทศบาลเขต3 นายชัยยุทธ แสนนามวงษ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า ร่วมรับมอบสิ่งของและทุนการศึกษาจาก ชสท. พร้อมด้วยน้องๆ นักเรียนที่ได้เตรียมการแสดงบนเวทีเพื่อแทนคำขอบคุณอย่างน่าประทับใจ ทริปอิ่มอกอิ่มใจกันไปถ้วนหน้าจ้า

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view