หน้าแรก เกี่ยวกับองค์กรณ์ คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดการ ข่่าวสาร ติดต่อเรา สหกรณ์สมาชิก ราคาปุ๋ยสูตรตราพระอาทิตย์

ชสท. ซ้อมดับเพลิงประจำปี 57

ชสท. ซ้อมดับเพลิงประจำปี 57
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 นายเรวัต เปี่ยมระลึก รองประธานกรรมการดำเนินการ ชสท. เปิดการฝึกอบรมการฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น และอพยพหนีไฟของพนักงาน ชสท. ประจำปี 2557 ในการนี้นายโชคดี ออสุวรรณ ผู้จัดการใหญ่ ชสท. เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมกันและปฏิบัติซ้อมแผนอพยพหนีไฟร่วมกันอย่างพร้อมเพรียง ณ โรงพิมพ์ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด 

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view