หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

ทำบุญเลี้ยงพระ โรงพิมพ์ ชสท.

ทำบุญเลี้ยงพระ โรงพิมพ์ ชสท.
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558 นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชสท. นายเรวัต เปี่ยมระลึก รองประธานกรรมการฯ ชสท. พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร พนักงาน ชสท. ร่วมทำบุญเลี้ยงพระ ที่โรงพิมพ์ ชสท. ประจำปี 2558 เพื่อเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจให้พนักงาน หลังเสร็จพิธีร่วมกันถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view