หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

กัมพูชา เจรจาซื้อปุ๋ยตราพระอาทิตย์

กัมพูชา เจรจาซื้อปุ๋ยตราพระอาทิตย์
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558 กลุ่มธุรกิจการเกษตรกัมพูชา และผู้บริหาร  ชสท. ร่วมเจรจา เรื่องการซื้อปุ๋ยตราพระอาทิตย์ไปจัดจำหน่ายที่กัมพูชา

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view