หน้าแรก เกี่ยวกับองค์กรณ์ คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดการ ข่่าวสาร ติดต่อเรา สหกรณ์สมาชิก ราคาปุ๋ยสูตรตราพระอาทิตย์

ดร.พิชญ์ นิตย์เสมอ เยี่ยม ชสท.

ดร.พิชญ์ นิตย์เสมอ เยี่ยม ชสท.
14 มกราคม 2558… ดร.พิชญ์ นิตย์เสมอ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการของ ชสท. และพบหารือกับ นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชสท.เพื่องานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสหกรณ์ไทย ที่สำนักงาน  ชสท.

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view