หน้าแรก เกี่ยวกับองค์กรณ์ คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดการ ข่่าวสาร ติดต่อเรา สหกรณ์สมาชิก ราคาปุ๋ยสูตรตราพระอาทิตย์

"งานระดมทุนออมทรัพย์ฯ” โดย สกก.แม่แจ่ม จก.

"งานระดมทุนออมทรัพย์ฯ” โดย สกก.แม่แจ่ม จก.
            15 มกราคม 2558 เวลา 20.30 น. นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชสท. เป็นประธานพิธีเปิด "งานระดมทุนออมทรัพย์ผ่ากระบอกไม้ไผ่และคืนกำไรสู่สมาชิกสหกรณ์" และมอบรางวัลการประกวด "แม่เฮือนงามขวัญใจข้าวโพด" กับรางวัล "ขวัญใจมหาชน" จัดโดย สกก.แม่แจ่ม จก. มีนายวิจิตร กูลเรือน เป็นประธานกรรมการ มีกิจกรรมต่างๆมากมายและมีผู้นำสหกรณ์กับสมาชิกสหกรณ์มาร่วมงานเป็นจำนวนมากครับ

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view