หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

ยื่นหนังสือข้อเสนอการปฏิรูประบบสหกรณ์ 5

ยื่นหนังสือข้อเสนอการปฏิรูประบบสหกรณ์ 5

            เมื่อวันพุธที่ 28 มกราคม 2558 เวลา 14.00 น. นายศิริชัย  ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชสท. ยื่นหนังสือข้อเสนอในการปฏิรูประบบสหกรณ์ 5 ประเด็น ต่อนายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร สมาชิก สภาปฏิรูปแห่งชาติ ณ อาคารรัฐสภา 2

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view