หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   คณะฝ่ายบริหารจัดการ   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

สวัสดีปีใหม่คุณบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

สวัสดีปีใหม่คุณบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
            เมื่อวันพุธที่ 28 มกราคม 2558 เวลา 09.00 น. นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ  พร้อมด้วย คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษา และฝ่ายจัดการ ชสท.เดินทางมาสวัสดีปีใหม่ พร้อมทั้งแสดงความยินดีกับ คุณบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view