หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   คณะฝ่ายบริหารจัดการ   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

สกก.โพธาราม จก. จัดพิธีเปิดอาคารสำนักงานใหม่สุดอลังกาล

สกก.โพธาราม จก. จัดพิธีเปิดอาคารสำนักงานใหม่สุดอลังกาล

            เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 เวลา 09.09 น. สหกรณ์การเกษตรโพธาราม จำกัด จัดพิธีเปิดอาคารสำนักงานหลังใหม่เพื่อเป็นสิริมงคล โดย นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชสท.ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด ตามคำเชิญของ นายสมชาย วิเศษรจนา ประธานกรรมการดำเนินการ สกก.โพธาราม จก. ได้ร้บการต้อนรับจากคณะกรรมการและสมาชิกสหกรณ์มารับโดยร่วมรำวงกลองยาวตั้งแต่ประตูรั้ว งานจัดได้ยิ่งใหญ่มีแขกมาร่วมแสดงความยินดีจำนวนมาก ได้แก่ ท่านสหกรณ์จังหวัดราชบุรี ท่านหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี ผอ.ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวจังหวัดราชบุรี ประธานกรรมการ และผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรจากจังหวัดใกล้เคียง พร้อมทั้งสมาชิกสหกรณ์การเกษตรโพธาราม จำกัด ในโอกาสนี้ นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานในพิธีเปิดได้กล่าว แสดงความยินดีและขอให้กิจการเจริญก้าวหน้า ให้คณะกรรมการและสมาชิกฯ มีความสุขตลอดไป และได้เป็น

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view