หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

เยือน ชสก.อุดรธานี และสกก.เมืองอุดรธานี

เยือน ชสก.อุดรธานี และสกก.เมืองอุดรธานี

           เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) เยี่ยมชมกิจการของ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดอุดรธานี จำกัด (ชสจ.อุดรธานี จก.) ในการเยือนครั้งนี้ขอขอบคุณท่านประธานกรรมการ ชสจ. อุดรธานี จก. นายเซียงเซ็ง พิมวาปี และ ผอ.พยอม สวัสดี ผู้แทนสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี คณะกรรมการ ผู้จัดการ และทุกท่านที่ให้การต้อนรับครับ

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view