หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

ชสท.ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ คุณภัทรพล หูมดา

ชสท.ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ คุณภัทรพล  หูมดา

ชสท. ขอแสดงความเสียใจและไว้อาลัยต่อการจากไปของ

คุณภัทรพล  หูมดา

กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 37

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด

            ชสท. ขอไว้อาลัยต่อการจากไปของบุคคลที่สำคัญยิ่งในครั้งนี้  ท่านเป็นกรรมการดำเนินการ ชสท. มาหลายสมัย เสียสละเวลา อุทิศตนให้กับงานสหกรณ์ ทำงานเพื่อส่วนรวมด้วยจิตอาสา จนได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ เป็นที่รักของคณะกรรมการ พนักงาน ผู้ร่วมงาน และสมาชิกสหกรณ์ทั่วประเทศ

            คงเหลือไว้แต่อนุสรณ์ความดีให้พวกเราได้จดจำ ขอดวงวิญญาณของท่านจงไปสู่สุขคติเทอญ

เสียชีวิตเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view