หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

ชสท.ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 6 ประเทศ

ชสท.ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 6 ประเทศ

3 มีนาคม 2558 ... ชสท.เสริฟ"ข้าวแกงสหกรณ์" ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 6 ประเทศในโอกาสที่สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) นำผู้แทนสหกรณ์การเกษตร 6 ประเทศ ที่เข้าโครงการฝึกอบรมนานาชาติ "Fostering Core Leaders Agricultural Cooperatives - 2014" รุ่นที่ 2 มาศึกษาดูงานที่ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) โดยได้รับฟังบรรยายสรุป แล้วเยี่ยมชม "ศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทย และศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์" ซึ่งดำเนินการโดย ชสท.

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view