หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

2 เมษายน วันคล้ายวันเกิด ประธานศิริชัย

2 เมษายน วันคล้ายวันเกิด ประธานศิริชัย

เนื่องในวันนี้ เป็นวันคล้ายวันเกิดของ 
ท่านประธานศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชสท.

ขอให้ท่านท่านจงมีแต่ความสุขทุกวีถี คุณความดีที่เคยทำมาเกื้อหนุน
คิดสิ่งใดทำสิ่งใดให้ได้บุญ รุ่งอรุณมีแสงทองอันอำไพ
------------------------------
จากใจ คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษา 
ฝ่ายจัดการ และพนักงาน ชสท.

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view