หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

งานเปิดตัว โครงการ"ข้าวแกงสหกรณ์"

งานเปิดตัว โครงการ"ข้าวแกงสหกรณ์"
29 เมษายน 2558 ... ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด(ชสท.) จัดงานเปิดตัว”ข้าวแกงสหกรณ์” พร้อมกัน 30 สหกรณ์ โดยได้รับเกียรติจาก นายโอภาส กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ มาเป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจากนายประยวน พันธ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นายบุญเสริม ไกรสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 และผู้นำในขบวนการสหกรณ์ มาร่วมงาน ในงานมีพิธีมอบอุปกรณ์การปรุงอาหารให้กับสหกรณ์30 สหกรณ์แรกที่เข้าร่วมโครงการ มีการแสดงบนเวทีจากอาจารย์วินัย พันธุรักษ์ และแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ ศิลปินแห่งชาติ พร้อมคณะ นำเพลงอีแซวและเพลงฉ่อยมาให้ความสุข ขอขอบคุณทีมงานประชาสัมพันธ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และพี่น้องสื่อมวลชนจากทุกสถาบัน ที่ได้มาร่วมงานในครั้งนี้

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view