หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

งานอุปสมบทบุตรชาย ปธ.ศิริชัย ออสุวรรณ

งานอุปสมบทบุตรชาย ปธ.ศิริชัย ออสุวรรณ

13 มิถุนายน 2558 ... งานอุปสมบทบุตรชาย นายณศร ออสุวรรณบุตรชายของ นายศิริชัย ออสุุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชสท. ที่วัดเสมียนนารี (พระอารามหลวง) โดยพระราชศาสนกิจโสภณ เจ้าอาวาสวัดเสมียนนารี เจ้าคณะเขตบางเขน - จตุจักร เป็นพระอุปัชฌาย์ และได้ตั้งนามฉายาว่า "ขันติธโร" นายศิริชัยฯ กล่าวขอขอบคุณพี่น้องญาติมิตรทุกท่านที่ร่วมจัดงาน และทุกท่านที่ได้ร่วมอนุโมทนามา ณ โอกาสนี้

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view