หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   คณะฝ่ายบริหารจัดการ   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

"สหกรณ์มั่นคง สมาชิกมั่งคั่ง ประเทศยั่งยืน"

"สหกรณ์มั่นคง สมาชิกมั่งคั่ง ประเทศยั่งยืน"
"สหกรณ์มั่นคง สมาชิกมั่งคั่ง ประเทศยั่งยืน" ... 16 มิถุนายน 2558 ร่วมพิธีเปิดโครงการสร้างความเข้มแข็งต่อระบบสหกรณ์ ที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ จัดโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยมี นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดแทน นายโอภาส กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ในงานนี้มีผู้นำสหกรณ์การเกษตรและข้าราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้าราชการส่งเสริมสหกรณ์ระดับบริหารจากทั่วประเทศเข้าร่วมงานประมาณ ๒,๐๐๐ คน มีสหกรณ์การเกษตรต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการนำร่องศุนย์การเรียนรู้การสหกรณ์ และสหกรณ์ที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับมาเปิดบูธโชว์ผลงานหลายสหกรณ์ เช่น สหกรณ์นิคมลานสัก จำกัด จังหวัดอุทัยธานี สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด จังหวัดนครราชสีมา สหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร จำกัด สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด จังหวัดชุมพร สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด จังหวัดลำปาง 

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view