หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   คณะฝ่ายบริหารจัดการ   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

ครอบครัว ออสุวรรณ ขอขอบคุณทุกท่านที่ผู้ร่วมไว้อาลัย

ครอบครัว ออสุวรรณ ขอขอบคุณทุกท่านที่ผู้ร่วมไว้อาลัย

ชสท. ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยแด่ ดวงวิญญาณคุณแม่สมสมร ออสุวรรณ มารดานายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชสท. ที่ได้เสียชีวิตแล้วอย่างสงบด้วยโรคชรา ณ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เวลา 14.39 น. รวมสิริอายุได้ 84 ปี โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ นับเป็นเกียรติอันสูงสุดแก่คุณม่สมสมร ออสุวรรณ และวงศ์ตระกูล

            ได้รับเกียรติจาก นายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์  ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีงานพระราชทานเพลิงศพ เป็นกรณีพิเศษ  และแขกผู้ใหญ่เข้าร่วมไว้อาลัยอย่างมากมาย

            ในการนี้ นายศิริชัย  ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชสท. กล่าวคำขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงานว่า ครอบครัวออสุวรรณ ขอขอบพระคุณ ญาติ มิตร และท่านที่เคารพนับถือทุกๆ ท่านที่เสียสละเวลามาร่วมงานแต่ละวันตั้งแต่วันที่ 1 - 8 กรกฎาคม 2558 ตลอดจนส่งพวงหรีดมาเคารพศพ และส่งคำไว้อาลัยมาทางสื่อต่างๆ ครับ

            คงเหลือไว้แต่คำสั่งสอนและอนุสรณ์แห่งความดีที่ท่านได้เคยทำไว้ ขอดวงวิญญาณของท่านจงไปสู่สุขคติเทอญ  ชสท. ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยมา ณ โอกาสนี้

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view